POMOC KUCHENNA 2015/02/23
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
KATOWICE
Pomoc kuchenna 2015/02/19
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Dla niepełnosprawnych, Program 50+, Dla studentów
Połchowo
Pomoc kuchenna 2015/02/18
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Dla studentów
Praca Jastrzębia Góra, Władysławowo
Pomoc kuchenna 2015/02/13
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Dla studentów
gdańsk, gdynia, reda rumia
Pomoc kuchenna 2015/02/09
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Tarnowskie Góry
Pomoc kuchenna 2015/02/08
Produkcja, Praca fizyczna
Dla studentów
ŁÓDŹ
Pomoc kuchenna 2015/01/02
Produkcja, Praca fizyczna
Tarnowskie Góry
Pomoc kuchenna 2014/12/28
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Dla studentów
Praca Jastrzębia Góra, Władysławowo
Pomoc kuchenna 2014/12/16
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Dla studentów
Sosnowiec
Pomoc kuchenna 2014/11/04
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Gliwice
POMOC KUCHENNA 2014/11/02
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
KATOWICE
pomoc kuchenna 2014/10/18
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Gądki, k/Poznania