Pomoc kuchenna 2016/04/23
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Katowice-Załęże
pomoc kuchenna 2016/04/22
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Chorzów Świętochłowice Bytom
Pomoc kuchenna 2016/04/16
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Świnoujście
Pomoc kuchenna 2016/04/12
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Władysławowo
Pomoc kuchenna 2016/04/07
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Łódź Widzew
Pomoc kuchenna 2016/03/08
Produkcja, Praca fizyczna, Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Wierzchucino, Dębki
Pomoc kuchenna 2016/03/08
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Dąbrowa Górnicza
Pomoc kuchenna 2016/02/11
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Władysławowo Chłapowo
Pomoc kuchenna 2016/02/01
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Świnoujście
Pomoc kuchenna 2015/11/10
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Olsztyn/Częstochowa