szkoleniowiec TIK

Ogłoszenie nieaktualne!
Pracodawca: Astitum Sp. z o.o.
Miejsce pracy: Zielona Góra
Rodzaj pracy: Dodatkowa, Tymczasowa
Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie

Poszukujemy szkoleniowców, trenerów, doradców  zainteresowanych współpracą z firmą konsultingową poruszająca się w obszarze realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Chodzi o współpracę w oparciu o umowę – zlecenie na wykonanie konkretnej usługi szkoleniowej lub doradczej.

POSZUKUJEMY:

* informatyk, szkoleniowiec z  zakresu technologii informacyjno komunikacyjnych

* doradca zawodowy

* psycholog, coach personalny, terapeuta

Dotyczy województw: lubuskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego.

WYMAGANIA

* wykształcenie wyższe

* udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń

* udokumentowana wiedza i kompetencje w deklarowanym obszarze wiedzy

* komunikatywność dyspozycyjność także w weekendy (ustalana oczywiście za każdym razem indywidualnie). 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

* przygotowanie materiałów szkoleniowych

* osobista realizacja szkoleń lub doradztwa

PROSIMY O PRZESŁANIE

* CV

* opis ilościowego (liczba godzin) i jakościowego (tematyka) zakresu przeprowadzonych szkoleń i doradztwa, wraz ze wskazaniem podmiotu/instytucja na zlecenie, której szkolenie lub doradztwo było przeprowadzone.

* propozycji stawki netto za 1 godzinę szkoleniową/doradczą (45 min)